Zaproszenie do złożenia oferty – „Podfloran”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej zaprasza do złożenia oferty na zakup organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „PODFLORAN”.

Dokumenty do pobrania
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2. Protokół otwarcia ofert
3. Treść zaproszenia + załączniki.
4. Karta charakterystyki.