KONTAKT

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 111A
36-100 Kolbuszowa
NIP: 814-16-85-725
Regon: 363020205

tel.: 17 227 52 27
tel.: 17 227 19 99
tel.: 17 227 19 22
e-mail: sekretariat@zgkim.kolbuszowa.pl

telefon alarmowy Wod-Kan: 601 096 462 ( w dni robocze, po godz. 1500)

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 700-1500

Dział Oczyszczania Ścieków w Kolbuszowej Dolnej
ul. Łąkowa
Kolbuszowa Dolna
36-100 Kolbuszowa
tel. stacjonarny: 17 744 41 33 tel. komórkowy: +48661311793
e-mail: jmiros@zgkim.kolbuszowa.pl