KONTAKT

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 111A
36-100 Kolbuszowa
NIP: 814-16-85-725
Regon: 363020205

tel.: 17 22 75 227
tel.: 17 22 71 999
tel.: 17 22 71 922
e-mail: zgkim@kolbuszowa.pl

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 700-1500

Dział Oczyszczania Ścieków w Kolbuszowej Dolnej
ul. Łąkowa
Kolbuszowa Dolna
36-100 Kolbuszowa
tel.: 17 74 44 133