Zapytanie ofertowe – odbiór i zagospodarowanie skratek i piasku powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej przy ul. Łąkowej w 2024r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie skratek i piasku powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej przy ul. Łąkowej w 2024r..

Pliki do pobrania:

L.p. Nazwa pliku
1 Zapytanie ofertowe – piasek i skratki
2 Załącznik nr 1 formularz oferty skratki piasek
3 Załącznik nr 2 Wzór umowy
4
Wyjaśnienia i modyfikacja treści – 24.10.2023r.
5
Protokół z otwarcia ofert
6
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty