Woda bezpowrotnie zużyta – informacja

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowej informuje, że zgodnie z art. 27 ust. 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U.2015.139 z późn. zm.), w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody (np. w związku z podlewaniem terenów zielonych, napełnianiem basenów, celami hodowlanymi) uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Do pobrania: wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą.