PROW 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”.
Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn.
Rozbudowa Infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Kolbuszowa:
Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zarębki
Część II: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości
Werynia-Podlesie Weryńskie
mająca na celu
rozwój obszarów wiejskich na terenie gminy Kolbuszowa poprzez budowę kanalizacji sanitarnej miejscowości Zarębki o długości 15.79 km i sieci wodociągowej w miejscowości Werynia o długości 2.31 km
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020