Sukcesywna dostawa wapna palonego, mielonego, wysokoreaktywnego w ilości około 1200 Mg do Oczyszczalni Ścieków w Kolbuszowej Dolnej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Ogłasza przetarg na zadanie pn.: „Sukcesywna dostawa wapna palonego, mielonego, wysokoreaktywnego w ilości około 1200 Mg do Oczyszczalni Ścieków w Kolbuszowej Dolnej”

link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6692969b-71a1-11ee-a60c-9ec5599dddc1