Sukcesywna dostawa wapna palonego, mielonego, wysokoreaktywnego w ilości około 1200 Mg do Oczyszczalni Ścieków w Kolbuszowej Dolnej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Ogłasza przetarg na zadanie pn.: „Sukcesywna dostawa wapna palonego, mielonego, wysokoreaktywnego w ilości około 1200 Mg Czytaj dalej Sukcesywna dostawa wapna palonego, mielonego, wysokoreaktywnego w ilości około 1200 Mg do Oczyszczalni Ścieków w Kolbuszowej Dolnej

Usługa odbioru transportu oraz zagospodarowania odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni przy ul. Łąkowej w  Kolbuszowej  w postaci skratek 19 08 01,oraz zawartości piaskowników 19 08 02.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Ogłasza przetarg na zadanie pn.: Usługa odbioru transportu oraz zagospodarowania odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków Czytaj dalej Usługa odbioru transportu oraz zagospodarowania odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni przy ul. Łąkowej w  Kolbuszowej  w postaci skratek 19 08 01,oraz zawartości piaskowników 19 08 02.