Usługa odbioru transportu oraz zagospodarowania odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni przy ul. Łąkowej w Kolbuszowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Ogłasza przetarg na zadanie pn.: Usługa odbioru transportu oraz zagospodarowania odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Czytaj dalej Usługa odbioru transportu oraz zagospodarowania odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni przy ul. Łąkowej w Kolbuszowej