Informacja dla Odbiorców usług – ceny i stawki opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od 01 czerwca 2018 r. do 31 maja 2021r. Decyzja Dyrektora RZGW PGWWP Czytaj dalej Informacja dla Odbiorców usług – ceny i stawki opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków