WSKAZANIE WODOMIERZA

Wyślij aktualne wskazanie wodomierza za pomocą formularza.

Numer klienta/umowy (z faktury) *

Nazwisko i imię lub nazwa *

Miejscowość *

Ulica, nr *

Data odczytu (rrrr-mm-dd) *

Wskazanie wodomierza, m3 *

Adres e-mail

Nr telefonu kontaktowego

Uwagi

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym


* – pola wymagane