WSKAZANIE WODOMIERZA

Wyślij aktualne wskazanie wodomierza za pomocą formularza.

  Numer klienta/umowy (z faktury) *

  Nazwisko i imię lub nazwa *

  Miejscowość *

  Ulica, nr *

  Data odczytu (rrrr-mm-dd) *

  Wskazanie wodomierza, m3 *

  Adres e-mail

  Nr telefonu kontaktowego

  Uwagi

  Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym


  * – pola wymagane