Usługa odbioru transportu oraz zagospodarowania odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni przy ul. Łąkowej w  Kolbuszowej  w postaci skratek 19 08 01,oraz zawartości piaskowników 19 08 02.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Ogłasza przetarg na zadanie pn.: Usługa odbioru transportu oraz zagospodarowania odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni przy ul. Łąkowej w  Kolbuszowej  w postaci skratek 19 08 01,oraz zawartości piaskowników 19 08 02.

 

Pliki do pobrania:

L.p. Nazwa Pliku
1 Strona tytułowa
2 Ogłoszenie o zamówieniu I
3 Ogłoszenie o zamówieniu II
4 Rozdział I Instrukacja dla Wykonawców
5 Rozdział II Projektowane postanowienia umowy
6 Odpowiedzi nr 1.