Zapytanie ofertowe – wodomierze do radiowego odczytu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na: Dostawę wodomierzy z nakładkami do radiowego odczytu. Dostawę wodomierzy do wymiany legalizacyjnej.

Pliki do pobrania:

L.p. Nazwa
1 Zapytanie ofertowe
2 Załącznik nr 1 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3 Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy
4 Załącznik nr 3 – kalkulacja cenowa
5 Załącznik nr 4 – wzór umowy
6 Wyjaśnienia i modyfikacje treści zapytania ofertowego
7 Wyjaśnienia i modyfikacje treści zapytania ofertowego – 2
8 Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty