Ogłoszenie o zamówieniu – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody głębinowego ujęcia w Widełce gmina Kolbuszowa.”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej ogłasza zamówienie na: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn.: Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody głębinowego ujęcia w Widełce gmina Kolbuszowa.”