Ogłoszenie o zamówieniu – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody głębinowego ujęcia w Widełce gmina Kolbuszowa.”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej ogłasza zamówienie na: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn.: Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody głębinowego ujęcia w Widełce gmina Kolbuszowa.”

Ogłoszenie o zamówieniu – Przebudowa części pomieszczeń w budynku garażowo-magazynowym dla potrzeb socjalno-administracyjnych na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolbuszowej

Pliki do pobrania: 1. Strona tytułowa2.Ogłoszenie o zamówieniu3. Rozdział I – Instrukcja dla wykonawców4. Rozdział II Przedmiar robót5. Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia6. Rozdział Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu – Przebudowa części pomieszczeń w budynku garażowo-magazynowym dla potrzeb socjalno-administracyjnych na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolbuszowej