Informacja o punktach zastępczego źródła wody do spożycia przez ludzi

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej o braku przydatności wody do spożycia z sieci wodciągowej wodociągu Widełka na terenie miejscowości: Widełka, Kupno, Poręby Kupieńskie, Bukowiec, Domatków, Przedbórz, Huta Przedborska, informuje o wyznaczonych punktach zastępczego źródła wody do spożycia przez ludzi w:
1. Widełce: Kościół, Sklep mała Widełka, Stacja paliw – JUBILATKA
2. Kupnie: Kościół, Sklep przy drodze na Poręby Kupieńskie
3. Bukowcu: Remiza strażacka
4. Domatkowie: Dom ludowy, Przy kaplicy na Brzezówce
5. Przedborzu: Kościół, Dom ludowy
6. Hucie Przedborskiej: Remiza strażacka
7. Porębach Kupieńskich: Remiza strażacka
Woda będzie dostarczana od dnia 06.07.2018 od godziny 17:00 aż do odwołania.