Zapytanie ofertowe: „Wykonanie operatu wodnoprawnego… „

„Wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (decyzji) na odprowadzanie kolektorem z oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej do potoku Przyrwa – Nil w km 19+780 ścieków w ilości Q śrd = 3600 m3 /d i Qmax = 360 m3/h wraz ze złożeniem wniosku i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego”

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Protokół z otwarcia ofert – 21.08.2018

Zapytanie ofertowe
Wyjaśnienie oczywistej omyłki – 08.08.2018