Zapytanie ofertowe – wodomierze do radiowego odczytu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na  dostawę wodomierzy do radiowego odczytu:

Pliki do pobrania:

L.p. Nazwa pliku
1 Zapytanie ofertowe
2 Załącznik nr 1 – SOPZ
3 Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy
4 Załącznik nr 3 – kalkulacja cenowa
5 Załącznik nr 4 – wzór umowy
6 Protokół z otwarcia ofert
7 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty