Zapytanie ofertowe – system zdalnego odczytu wskazań wodomierzy

„Dostawa wodomierzy i modułów radiowych wraz z systemem zdalnego odczytu wskazań wodomierzy dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wyjaśnienie/modyfikacja treści zapytania ofertowego z dnia 27.11.2017r.

Pliki do pobrania
1. Zapytanie ofertowe
2. załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
3. załącznik nr 2 Formularz ofertowy
4. załącznik nr 3 kalkulacja cenowa
5. załącznik nr 4 wzór umowy