Zapytanie ofertowe – samochód ciężarowy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. składa zamówienie na dostawę, pn.:

Zakup samochodu ciężarowego zabudowanego beczką asenizacyjną o pojemności 6000 [l]
Pliki do pobrania:

L.p. Nazwa pliku
1 Zapytanie ofertowe – samochód ciężarowy
2 Formularz ofertowy

Unieważnienie postępowania.