Zapytanie ofertowe – samochód ciężarowy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. składa zamówienie na dostawę, pn.:

Zakup samochodu ciężarowego zabudowanego beczką asenizacyjną o pojemności 6000 [l]
Pliki do pobrania:

1.Zapytanie ofertowe – samochód ciężarowy
2.Formularz ofertowy
3.Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty