Zapytanie ofertowe – pomiary ochrony przeciwporażeniowej

Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o. o. w Kolbuszowej ul. Piłsudskiego 111A

 

Pliki do pobrania
1. Zapytanie ofertowe.
2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 – wykaz osób
4. Załącznik nr 3 – umowa
5. Załącznik nr 4 – wykaz obiektów
6. Modyfikacja i wyjaśnienia – 5.07.2021
7. Protokół z otwarcia ofert
8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty