Zapytanie ofertowe – pomiary ochrony przeciwporażeniowej

Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o. o. w Kolbuszowej ul. Piłsudskiego 111A.

Pliki do pobrania:

L.p. Nazwa
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
4. Załącznik nr 3 – Projekt umowy
5. Załącznik nr 4 – Wykaz obiektów
6. Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.