Zapytanie ofertowe – pomiary ochrony przeciwporażeniowej

Zapytanie ofertowe:
Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 111A.

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
  3. Załącznik nr 2 – wykaz osób.
  4. Załącznik nr 3 – projekt umowy.
  5. Załącznik nr 4 – wykaz obiektów wraz z lokalizacją.

Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.