Zapytanie ofertowe – odbiór i zagospodarowanie skratek i piasku

Odbiór i zagospodarowanie skratek i piasku powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej przy ul. Łąkowej.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pliki do pobrania
1. Zapytanie ofertowe.
2. Formularz oferty.
3. Umowa.
4. Informacja z otwarcia ofert.