Zapytanie ofertowe – instalacja fotowoltaiczna (20kWp)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 20 kWp na dachu (stropodach żelbetowy pokryty papą bitumiczną) budynku Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Widełce – dz. nr ewid. 4039/9, 45039/10 – będącego we władaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 111A.

Pliki do pobrania:

L.p. Nazwa Pliku
1 Zapytanie ofertowe
2 Zał nr 1 – Formularz Ofertowy
3 Zał nr 2 – wykaz osób
4 Zał nr 3 – wykaz robót
5 Zał nr 4 – projekt umowy
6 Informacja z otwarcia ofert
7 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty