Zapytanie ofertowe – budynki i obiekty budowlane

na wykonanie oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków i obiektów budowlanych, estetyki obiektów budowlanych oraz ich otoczenia, zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kolbuszowej Dolnej, oraz w Kolbuszowej, Weryni, Kolbuszowej Górnej i Widełce. Przegląd pięcioletni.

Pliki do pobrania
1. Zapytanie ofertowe.
2. Załączniki.
3. Umowa.
4. Informacja z otwarcia ofert.
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
6. Protokół zapytania ofertowego