Zapytanie ofertowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej zwraca się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody głębinowego ujęcia w Widełce gmina Kolbuszowa.”

Pliki do pobrania:

L.p. Nazwa pliku
1 zapytanie ofertowe na PFU _SUW Widełka _4_02_2022
2 Załączniki nr 2_3 do zapytania ofertowego _PFU SUW Widełka
3 Decyzja RZGW _strefa ochronna ujęcia Widełka
4 pozwolenie wodnoprawne Ujecie Widełka_2012
5 wyniki badan wody surowej ujęcia Widełka _8_11_2021
6 SUW Widełka _cz_budowlana
7 SUW Widełka _cz_technologiczna
8 SUW Widełka _zbiornik wody czystej
9 Informacja z otwarcia ofert
10 Informacja o unieważnieniu postępowania