Zapytanie ofertowe

„Demontaż starych lamp sodowych oraz dostawa i montaż 13 sztuk opraw oświetlenia drogowego typu LED na istniejących słupach oświetleniowych na Oczyszczalni Ścieków w Kolbuszowej Dolnej ul. Łąkowa”

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz oferty
Oświadczenia

Sprostowanie
Protokól z otwarcia ofert – 30.11.2018 r.