Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ogłasza przetarg pn.:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Pliki do pobrania:

L.p. Nazwa pliku
1 Strona tytułowa
2 Ogłoszeni o zamówieniu
3 Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców
4 Projektowane postanowienia umowy
5.

Modyfikacja treści SWZ – 8.12.2022r.

6.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.12.2022r.

7.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia

8.

Informacja z otwarcia ofert

9.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej