Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 i 20 02 03

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ogłasza przetarg pn.:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 i 20 02 03:

Pliki do pobrania:

L.p. Nazwa pliku
1 Strona tytułowa
2 Ogłoszenie o zamówieniu
3 3_Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców
4 Projektowane postanowienia umowy
5 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
6 Informacja z otwarcia ofert
7

Informacja o odrzuceniu oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej