Ogłoszenie o zamówieniu – przyjęcie odpadów komunalnych

Przyjęcie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolbuszowa o kodzie: 20 03 01 i 20 03 07.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -26.01.2018

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Informacja z otwarcia ofert.

Pliki do pobrania
1. Załączniki.