Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane (sieć wodociągowa)

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Werynia – Podlesie Weryńskie.

Pliki do pobrania
1. SIWZ + Załączniki.zip
2. Ogłoszenie o zamówieniu
3.  Informacja z otwarcia ofert (19.01.2018)
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (5.04.2018)