Ogłoszenie o zamówieniu – Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk skratek i piasku z oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej, ul. Łąkowa

Ogłoszenie o zamówieniu – Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk skratek i piasku z oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej, ul. Łąkowa

Pliki do pobrania:
strona tytułowa
Ogłoszenie o zamówieniu
ROZDZIAŁ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
rozdz_II formularz oferty zał 1
rozdz II_zal_2_oświadczenie o wykluczeniu
rozdz II zal_3_oświadczenie grupa_kapitałowa
rozdz II zaI_4 oświadczenie o_spełnianiu warunków
Rozdział III – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY(1)

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty