Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa wapna palonego, mielonego, wysokoreaktywnego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ogłasza pn. na dostawę wapna palonego, mielonego, wysokoreaktywnego.

Pliki do pobrania:

L.p. Nazwa pliku
1. 1.Strona tytułowa
2. 2. Ogłoszenie o zamówieniu
3. 3.Rozdział I – Instrukcja dla Wykonawców
4. 4.Rozdział II – Projektowane postanowienia umowy
5. 5. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia 
6. 6. Informacja z otwarcia ofert
7.

7. Informacja o odrzuceniu ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej