Dostawa samochodu ciężarowego typu „Hakowiec”

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. publikuje:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa samochodu ciężarowego typu „Hakowiec”
Pliki do pobrania:

L.p. Nazwa pliku
1. Strona tytułowa
2. Ogłoszenie o zamówieniu 
3. Rozdział I – Instrukcja dla wykonawców
4. Rozdział II – Projektowane postanowienia umowy
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
6. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
7. Informacja z otwarcia ofert 20.09.2021
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty