Co znajduje się w ściekach?

Ścieki powszechnie kojarzą się z toksycznym, śmierdzącym płynem i odpadem, którego należy się pozbyć. Zwykle zapominamy o nich wraz z użyciem spłuczki ustępowej czy wyjęciem korka ze zlewu. Los ścieków płynących w kanałach mało kogo już interesuje.

Zadaniem sieci kanalizacyjnej jest odprowadzanie nieczystości sanitarnych, tymczasem do sieci trafia zdecydowanie więcej niż powinno, w szczególności artykuły higieniczne (np. patyczki do uszu, podpaski, bandaże, wata), stałe resztki żywności, papier, nakrętki butelek, obuwie, tekstylia, kawałki tkanin, które wędrując siecią kanalizacyjną ulegają rozdrobnieniu, ale też łącza się w większe formy: „sznurki”, kłębki i włókna utrudniające pracę pomp na pompowni ścieków i oczyszczalni.

Zdjęcia 1 i 2 przedstawiają pompy ściekowe, które uległy awarii w wyniku dopływu ścieków o niewłaściwym składzie. Na wirnik pompy zostały nawinięte, blokując go i uniemożliwiając pracę, materiały tekstylne i włókna. Materiały tego typu powodują awarie dławicy lub „tylko” wyłączenie pompy. W pierwszym przypadku niezbędna jest naprawa serwisowa, której średni koszt to ok. 2000 zł. W drugim przypadku pompę należy wyjąć z przepompowni i oczyścić ręcznie. Cechą wspólną w obu przypadkach jest zwiększony, nawet o 80%, pobór energii elektrycznej przez obciążoną pompę.

Zdjęcie nr 3 przedstawia zawartość sieci kanalizacyjnej szczelnie przykrywająca pompę zatapialną wyjętą z przepompowni, zdjęcie nr 4 mop nawinięty na wirnik pompy.

Do systemów kanalizacyjnych trafiają także materiały budowlane, np. farby, kleje, fugi i zaprawy używanych do remontu mieszkań. Szczególnie uciążliwe są również, tłuszcze pochodzące głównie z punktów gastronomicznych (oraz z gospodarstw domowych), które utrudniają przepływ zmniejszają przekrój rur oraz utrudniają proces oczyszczania ścieków na oczyszczalni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w punktach gastronomicznych, należy stosować odpowiednie separatory tłuszczów.

Zdjęcie nr 5 przedstawia zawartość kanalizacji w postaci tłuszczu.

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji zwiększa koszty eksploatacji, za które płacą wszyscy odbiorcy usług w cenie 1 m3 ścieków.