Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

ZGKiM Sp. z o.o. w Kolbuszowej informuje, że zgodnie z decyzją RZ.RZT.770.16.2020.MK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w dniu 22.12.2021 następuje zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.