Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

ZGKiM Sp. z o.o. w Kolbuszowej informuje, że zgodnie z decyzją RZ.RZT.770.16.2020.MK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w dniu 22.12.2022 następuje zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Aktualizacja – od 01.01.2023 następuję zmiana powyższej taryfy dla Grupy 1 w cenie za 1m3 odprowadzanych ścieków z 9,69 zł na 9,81zł netto ze względu na zmianę dopłaty z Budżetu Gminy, zgodnie z Uchwałą Nr LIV/519/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2022 r.