Zawiadomienie – kanalizacja sanitarna w Zarębkach – wpłaty


Dotyczy:
Zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno – ściekowej w gminie Kolbuszowa: Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zarębki”.

W związku z realizacją robót związanych z budową  sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zarębki będą wykonywane przyłącza kanalizacyjne do budynków. Właścicieli nieruchomości prosimy o spisanie umowy na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i dokonanie stosownej wpłaty w wysokości 1703,57 zł w terminie do 30 marca.

W celu sprawnego wykonania przyłącza kanalizacyjnego przez Inwestora na rzecz Właściciela nieruchomości należy niezwłocznie podpisać umowę na jego wykonanie z ZGKiM Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 111A, 36-100 Kolbuszowa, (osoba do kontaktu: Michał Starzec tel. 17 2275 227, wew. 33) pokój nr 3.
Umowy można podpisywać w godzinach pracy Zakładu: 700 – 1500.

Warunkiem budowy przyłącza kanalizacyjnego jest terminowe dokonanie wpłaty.