Wykaz kont bankowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej

Wykaz kont bankowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej:

69 9180 0008 2001 0005 5664 0002 Opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków
15 9180 0008 2001 0005 5664 0004 Opłaty za odbiór odpadów komunalnych od firm i wywóz nieczystości płynnych
85 9180 0008 2001 0005 5664 0005 Opłaty za czynsz z lokali komunalnych