„PODFLORAN” organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników oferujemy do nabycia organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby „PODFLORAN” posiadający Decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G-611/16 z dnia 05-10-2016 r.

Środek produkowany jest w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. – Oczyszczalni Ścieków w Kolbuszowej Dolnej przy zastosowaniu procesu higienizacji ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz wapna palonego wysokoreaktywnego. Środek zawiera znaczne ilości wapna, azotu, fosforu i magnezu, dzięki czemu wpływa korzystnie na żyzność gleby. Preparat przeznaczony jest do stosowania w uprawach polowych oraz do rekultywacji gruntów rolnych. Zalecany jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleby, w szczególności na glebach charakteryzujących się niskim odczynem pH. Ponieważ charakteryzuje się pH 11,5-12,0 znacznie podnosi odczyn gleby, co ma duże znaczenie w przyswajaniu składników pokarmowych przez rośliny.

Należy pamiętać, że odczyn gleby wpływa głównie na stan i funkcjonowanie środowiska glebowego. Decyduje również o właściwościach chemicznych, biologicznych i fizycznych gleby, co w rezultacie przekłada się na wielkość produkcji roślinnej. Wzrost odporności na czynniki stresowe i ostateczne plonowanie roślin zależy głównie od żyzności gleby. Decyduje o niej poziom zasobności w przyswajalne formy składników pokarmowych. Właściwy odczyn gleby w dużym stopniu wpływa na gospodarkę i dostępność makroelementów (N, P, K, S, Ca, Mg) oraz mikroelementów (Mn, Mo, B, Fe, Zn, Cu). Najbardziej pożądana kwasowość dla grupy makroelementów waha się w przedziale 5,6-7,2, zaś mikroelementów 5,0-5,6.

Gleba ulegając zakwaszeniu staje się mniej żyzna, produktywna, tak na gruntach ornych, jak i na użytkach zielonych. Pogarsza się również jej życie, co wpływa na gospodarkę azotem i zły bilans pozostałych składników odżywczych. Odczyn gleby staje się niebezpiecznie niski dla plonów, kiedy pH spada poniżej 5,0-5,5. Analizując wpływ odczynu gleby na tak wiele procesów możemy stwierdzić, że pH w bardzo dużym stopniu wpływa na żyzność gleby, a w efekcie końcowym na efekt produkcyjny i finansowy.

„PODFLORAN” jest przeznaczony do stosowania na glebach wymagających odkwaszenia w uprawach polowych roślin rolniczych (zboża, kukurydza, rzepak, rośliny przemysłowe i inne).

Sposób, dawki i terminy stosowania:
„PODFLORAN” można stosować na gruntach ornych jeden raz w okresie 3-4 lat w dawkach: do 10 t/ha na glebach bardzo lekkich i lekkich, do 15 t/ha na glebach średnich i ciężkich. Na gruntach zdegradowanych można stosować zalecane dawki środka co 2 lata aż do uzyskania pożądanego odczynu. Środek stosować pod uprawki pożniwne lub przedsiewne. Rozprowadzić równomiernie na powierzchni pola i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych (pług, brona, kultywator).
Nie stosować w roku uprawy roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub do produkcji pasz.
Nie stosować na łąkach i pastwiskach.
Nie stosować na glebach zalanych wodą, zamarzniętych do głębokości 30 cm.
Nie stosować w sytuacjach, gdy nie jest możliwe wymieszanie środka z glebą.

Skład jakościowy środka „PODFLORAN” co najmniej:
zawartość azotu (N): 0,4% (m/m),
zawartość fosforu (P) w przeliczeniu na P2O5: 0,2% (m/m),
zawartość wapnia (Ca): 25% (m/m),
postać stała.