Ogłoszenie – Remont zespołu zbiorników na wodę przy ul. Przemysłowej w Kolbuszowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Kolbuszowej informuje, że w okresie 14.01.2023r. do 31.10.2023r. będzie prowadzony remont zbiorników gromadzących wodę w ramach zadania prowadzonego przez Gminę Kolbuszowa pn.: Remont zespołu zbiorników na wodę przy ul. Przemysłowej w Kolbuszowej.

W celu przeprowadzenia prac remontowych będzie zachodzić konieczność czasowego wyłączania z eksploatacji jednego ze zbiorników i tym samym zmniejszy się zapas magazynowanej wody.

Zmniejszenie zapasu wody dotyczy miejscowości: Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, Nowa Wieś, Świerczów, Zarębki, Werynia, Kłapówka.

Zakład nie przewiduje zakłóceń w funkcjonowaniu systemu sieci wodociągowej oraz przerw w dostawie wody.

W przypadku zaobserwowania zmian ciśnienia w sieci wodociągowej lub jakości wody, ZGKiM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o kontakt pod numerami telefonów:

  • (17) 2275 227, (17) 2271 999, (17) 2271 922 – czynny w godzinach 7:00-15:00 w dni robocze,

+ 48 601 096 462 – poza godzinami pracy Zakładu – dyżurny pogotowia WOK-KAN.