Odbiór popiołów – informacja

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej informuje, że worki z popiołami będą odbierane zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów zmieszanych w rejonie I i II miasta Kolbuszowa. Zbiórka rozpocznie się w dniu 23.10 2017 r. – rejon I miasta oraz w dniu 24.10.2017 r. – rejon II miasta. Ponadto informujemy, że worki z popiołem mieszkańcy gminy Kolbuszowa mogą przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej przy ul. Piłsudskiego 111 A. W punkcie nie są wymagane specjalne worki jak przy zbiórce odpadów od mieszkańców zgodnie z harmonogramem. PSZOK czynny jest w poniedziałek i środę od 9:00-17:00, wtorek, czwartek i piątek od 7:00-15:00 oraz w trzecią sobotę każdego miesiąca od 8:00-14:00, natomiast trzeci poniedziałek każdego miesiąca PSZOK jest nieczynny.