Odbiór odpadów segregowanych – informacja

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej informuje, że od dnia 01.08.2016 r. wprowadza usługę odbioru selektywnie zbieranych odpadów od podmiotów gospodarczych i instytucji, z którymi ma zawarte umowy na wywóz zmieszanych odpadów komunalnych.

Oferujemy odbiór następujących frakcji odpadów:

  • o kodzie 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
  • o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
  • o kodzie 15 01 07 – opakowania ze szkła
  • o kodzie 20 01 01 – papier i tektura
  • o kodzie 20 01 39 – tworzywa sztuczne

po cenach wg załącznika nr 1.

Korzystając z usługi odbioru odpadów segregowanych mogą Państwo znacznie obniżyć bieżące koszty za wywóz odpadów komunalnych.

Szczegółowych informacji udziela Dział Usług Komunalnych, tel. (17) 22 75 227 w godz. 700 – 1500, e-mail: duk@zgkim.kolbuszowa.pl

Zapraszamy do współpracy.

Do pobrania:
Informacja wersja .pdf
Załącznik nr 1: Cennik za odbiór odpadów segregowanych.
Załącznik nr 2: Zasady właściwej segregacji odpadów.