Komunikat

Szanowni Mieszkańcy

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Kolbuszowej informuje, że funkcjonuje normalnie i jest do Państwa dyspozycji. Jednak w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby zwracamy się z prośbą o odroczenie, w miarę możliwości, załatwiania spraw  osobiście w siedzibie Spółki.

Kasa w siedzibie ZGKiM Sp. z o. o. będzie nieczynna do odwołania. Wszelkich płatności (opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków, opłaty za wywóz odpadów) można dokonywać przelewami poprzez systemy bankowości elektronicznej. Wiele spraw można również omówić, załatwić przez telefon lub drogą mailową.

Wszelkich informacji udzielimy Państwu drogą telefoniczną pod numerem tel. (17) 2275 227 lub (17) 2271 999.

Apelujemy także o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.