Informacje o odpadach

Informacje na temat Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz rodzajach odpadów, które zaliczane są do odpadów wielkogabarytowych.

Dokumenty do pobrania
1. Broszura informacyjna dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
2. Broszura informacyjna dot. odpadów wielkogabarytowych.