Ceny i stawki opłat za 1 m3 wody i ścieków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.05.2020 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej informuje, że w okresie od 01.01.2020 r. do 31.05.2020 r. obowiązują ceny i stawki opłat za 1 m3 wody i ścieków zgodnie z obowiązującą taryfą zatwierdzoną Decyzją /RZ.RET.070.4.17.2018.MK z dnia 02.5.2018 r. Dyrektora  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na okres 3 lat.
Taryfę zamieszczono w zakładce „Do pobrania”, „Pion Wodno-Kanalizacyjny”, pkt 7, 8.