Zapytanie ofertowe

na odbiór i zagospodarowanie skratek i piasku powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej przy ul. Łąkowej.

Pliki do pobrania
1. Zapytanie ofertowe.
2. Formularz oferty.
3. Umowa.