KONTAKT

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 111A
36-100 Kolbuszowa
NIP: 814-16-85-725
Regon: 363020205

tel.: (17) 22 75 227, (17) 22 71 999, (17) 22 71 922
Dział sieci wodno-kanalizacyjnych: wew. 33
Dział sprzedaży i rozliczeń: wew. 34 i 36
Dział transportu i zaopatrzenie: wew. 38
Pion Usług Komunalnych:

e-mail: duk@zgkim.kolbuszowa.pl
e-mail: pszok@zgkim.kolbuszowa.pl
Pion Ciepłownictwa, Mieszkalnictwa i Transportu:
tel.:
(17) 22 73 404

Dział Oczyszczania Ścieków w Kolbuszowej Dolnej
ul. Łąkowa
Kolbuszowa Dolna
36-100 Kolbuszowa
tel.: (17) 74 44 133
e-mail: jerzymiros@interia.pl